Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie X

Program "Moja firma"

Program „Moja Firma” służy do obsługi : zarządzania zapasami, magazynowania, śledzenia realizowanych dostaw, planowania produkcji i pozyskiwania wyrobów, zaopatrzenia, sprzedaży, oraz zarządzania relacjami z klientami. Program „Moja Firma” jest spójnym funkcjonalnie systemem klasy ERP wyspecjalizowanym do obsługi małych i średnich firm handlowych. Program „Moja Firma” jest następcą popularnego programu „Hurtownia”, co oznacza, że realizuje wiele funkcji występujących w poprzedniku zrealizowanych obecnie w nowoczesnej technologii oraz adaptuje i przejmuje bazę danych z programu „Hurtownia”.

          Program jest bardzo szczegółowo sparametryzowany. Można elastycznie dostosować jego funkcje do specyficznych potrzeb użytkowników. Ponadto wszyscy użytkownicy programu mogą mieć indywidualnie przydzielane uprawnienia do dostępu do modułów i poszczególnych funkcji programu. Na prezentowanych ekranach przedstawiono podstawowy zakres funkcjonalny programu „Moja Firma”
 

          Moduł „Obsługa Magazynu” służy do wspomagania wszystkich działań, które są realizowane w związku z obsługą magazynu :
• przyjmowanie towarów do magazynu, w tym dostaw towarów zakupionych
• wydawanie towarów z magazymu w tym sprzedaży towarów
• pozostałe operacje magazynowe (przerzuty, rozchody i przychody)
• obsługa Kartoteki Magazynowej Towarów
• wspomaganie inwentaryzacji
• analizy pobytu towaru w magazynie oraz zrealizownych operacji magazynowych (dokumentów magazynowych).

 


          Moduł „Obsługa sprzedaży” zawiera funkcje wspomagające sprzedaż towarów. Umożliwia obsługę sprzedaży detalicznej z obsługą fiskalizacji na typowych urządzeniach fiskalnych, sprzedaży dla firm i osób fizycznych, rozliczanej w złotówkach i w dewizach. Wprowadzone transakcje sprzedaży mogą być księgowane, lub buforowane dla celów przyszłej obsługi. Możliwe jest również ewidencjonowanie zamówień sprzedaży klientów (zleceń), oraz śledzenie ich bieżącej realizacji.
 

 

  Moduł „Obsługa zaopatrzenia (zakupów)” służy do obsługi zakupów (dostaw) towarów do magazynu. Ewidencja zakupów realizowana jest na podstawie faktur wystawionych przez dostawców. Dostawy do magazynu mogą być od razu księgowane lub zapisywane w buforze w przypadku konieczności przyszłej obsługi (np. gdy ewidencjonujemy zapowiedź dostawy). Moduł ten obsługuje również procesy zamawiania towarów u dostawców oraz śledzenia realizacji dostaw na podstawie złożonych zamówień.


 

          Moduł „Obsługa Produkcji” służy do rozliczania prostej produkcji modelowanej na podstawie Receptur. Receptura określa jakie surowce i w jakiej ilości potrzebne są do wyprodukowania określonego wyrobu. Po zdefiniowaniu receptur możliwe są dwie strategie :

 • rozliczanie zapotrzebowani na surowce na podstawie wprowadzonego do systemu Planu Produkcji,
 • rozchodowanie rzeczywistej ilości surowców z magazynu i wprowadzenie rzeczywistej ilości wyprodukowanych wyrobów na podstawie wprowadzonego do systemu Raportu Produkcji. 

          Moduł „Relacje z Klientami” to typowa Kartotek Klientów systemu uzupełniona o informacje o dokumentach i zdarzeniach zaewidencjonowanych w programie związanych z poszczególnymi klientami. Wraz z informacjami o kliencie system prezentuje wszystkie dokumenty, które pojawiły się i są związane z danym symbolem klienta. Pozwala to na zaprezentowanie historii kontaktów z danym klientem, analizę poprawności relacji, oraz planowanie przyszłych kontaktów.
 


 

          Moduł „Rozliczenia i Analizy” służy do prezentacji efektów działania programu w celu analizy ich poprawności i zgodności z zalożeniami biznesowymi oraz obsługi raportowania i rozliczeń. Dstępne funkcje pozwalają uzyskać bieżące analizy stanów magazynowych, analizy obrotów towarów w magazynie, rozliczenie podatku VAT, rozliczenie należności i zobowiązań płatniczych, rozliczenie rzeczywistej marży handlowej, analizę wydajności poszczególnych pracowników uczestniczących w procesie obsługi dokumentów i zdarzeń. Ponadto moduł ten umożliwia przekazanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego.
  

                   Ekrany    

 

          Program „Moja Firma” jest nowoczesnym programem oferującym wygodną integrację ze środowiskiem systemu Windows oraz wykorzystującym współczesne technologie do wspomagania efektywności pracy użytkowników, tzn.:

 • Umożliwia wykorzystanie wszystkich urządzeń obsługiwanych przez system Windows w lokalnej sieci (drukarki, faksy, skanery, skanery kodów kreskowych, drukarki fiskalne)
 • Baza Danych programu obsługiwana jest przez efektywny i niezawodny system Microsoft SQL Express 2012, co gwarantuje dużą niezawodność oraz szybki dostęp do dużych ilości informacji.
 • Integruje się z lokalnym programem poczty elektronicznej i umożliwia wysyłanie korespondencji e-Mail bezpośrednio z programu.
 • Posiada funkcje eksportu raportów i wydruków do programu Microsoft Excel.
 • Dokumenty emitowane przez program mogą być bezpośrednio drukowane na drukarce lub zapisywane do plików .pdf lub .jpg.
 • Wykorzystuje grafikę do prezentacji wyników analiz i raportów.
 • Umożliwia dołączanie do kartoteki towaru dowolnej ilości dokumentów, zdjęć i plików zewnętrznych oraz przechowywanie ich w Bazie Danych.
 • Rozbudowana Kartoteka Klientów prezentuje wszystkie dokumenty i zdarzenia związane z klientem : kontakty handlowe, oferty, zamówienia, faktury, historie zapłat.
 • Pozwala na pracę bez aktywnego połączenia z serwerem Bazy Danych (off-line) wykorzystując lokalną kopię bazy. Ten tryb pracy umożliwia wykorzystanie programu przez przedstawicieli handlowych i sprzedawców mobilnych poza siedzibą firmy.
 • Pozwala również na zdalną pracę poprzez Internet z wykorzystaniem funkcji przechwytywania pulpitu systemu Windows.
 • Posiada wbudowane funkcje eksportu danych do systemów finansowo-księgowych : FIX, RAMZES, SYMFONIA, PROBIT.
 • Program posiada funkcje integrujące z popularnymi sklepami internetowymi : iStore, Shoper.


  Poniżej przedstawiamy podstawowe wymagania środowiskowe do eksploatacji programu „Moja Firma” :

 • Program pracuje w środowisku Windows i może być eksploatowany na komputerach wyposażonych w wersje : XP, W7 i W8 zarówno 32 jak i 64 bitowe,
 • Minimalne wymagania sprzętowe dla programu to : 2 GB RAM (im więcej tym lepiej), dowolnej wielkości dysk twardy, sprawne (szybkie) połączenie sieciowe z serwerem Bazy Danych, połączenie z Internetem.
 • Program wykorzystuje bazę danych SQL do zarządzania danymi. Najlepiej współpracuje z serwerem wyposażonym w system Windows Serwer 2012 z zainstalowaną bazą Microsoft SQL Expres 2012.
 • Program wykorzystuje dowolne urządzenia drukujące obsługiwane przez Windows, połączone lokalnie i zdalnie w sieci LAN.
 • Program współpracuje z drukarkami fiskalnymi POSNET połączonymi lokalnie do komputera użytkownika.

 

Menu Strony