Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie X

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Program „Auta w Galerii" służy do automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających/wyjeżdżających z Galerii Handlowej oraz do analizy ilościowej otrzymanych wyników.

Obrazek
 

Odczyt tablic rejestracyjnych realizowany jest na podstawie analizy obrazów pobieranych z kamer
zainstalowanych na bramach Galerii :

 • Ze strumienia danych graficznych pobieranych z kamer wydzielane są pojedyncze
  obrazy    
  Obrazek
   
 • Obrazy te są analizowane w celu stwierdzenia czy znajduje się na nich pojazd do rozpoznania
 • Po zidentyfikowaniu pojazdu analizowane jest miejsce usytuowania tablicy rejestracyjne
 • Po rozpoznaniu tablicy wycinany jest z obrazu fragment zawierający tylko tablicę
 • Wycięte zdjęcie z tablicą poddawane jest procesowi odczytu numeru rejestracyjnego za pomocą algorytmów OCR
 • Zidentyfikowany numer rejestracyjny zapisywany jest do Bazy Danych Programu wraz z opisem zdarzenia Wjazd/wyjazd pojazdu

   Program równocześnie obsługuje kilka kamer (16 maksymalnie). Aby zagwarantować identyfikacje wszystkich pojazdów odwiedzających galerię, funkcja odczytu i analizy tablic musi być uruchomiona permanentnie, lub przynajmniej w godzinach odwiedzin Galerii przez klientów.

          Zaewidencjonowanie zdarzenia jakim jest rozpoznanie auta odwiedzającego Galerię polega na zapisaniu do Bazy Danych programu następujących informacji:

 • data i godzina zdarzenia (wjazd lub wyjazdy z Galerii)
 • stanowisko na którym rozpoznano tablice (Brama, kamera)
 • rozpoznany numer tablicy znakowo (OCR)
 • rozpoznany powiat pochodzenia tablicy
 • (opcjonalnie) zdjęcie pojazdu użyte do rozpoznania
 • (opcjonalnie) fragment obrazu zawierający tylko tablicę rejestracyjną pojazdu
 • (opcjonalnie) prawdopodobieństwo pewności rozpoznania każdego znaku na

Na podstawie tak zaewidencjonowanych zdarzeń program umożliwia wykonanie następujących analiz :

 • Zestawienie ilościowe zarejestrowanych wizyt pojazdów wg powiatów
 • Zestawienie ilościowe wizyt pojazdów odwiedzających pierwszy raz Galerię
 • Analiza ilościowa okresów odwiedzin (godzinowa, dzienna, tygodniowa, miesięczna)
 • Analiza okresów pobytu w Galerii

 

Obrazek
 

          Wyniki działania programu (informacje o zaewidencjonowanych zdarzeniach) mogą być przekazywane do dowolnej bazy danych i do oprogramowania

Dodatkowe istotne cechy programu :

 • Program „Auta w Galerii” może być eksploatowany w środowisku Microsoft Windows (XP, VISTA, W7, W8)
 • Program składa się z dwóch modułów: Ewidencyjnego, do permanentnej ewidencji wjazdów/wyjazdów oraz Modułu Analiz do bieżącego analizowania zaewidencjonowanych zdarzeń.)
 • Program analizuje obrazy pobierane z kamer analogowych lub cyfrowych, ogólnego zastosowania lub specjalizowanych do odczytu tablic rejestracyjnych pojazdów
 • Program rozpoznaje tablice rejestracyjne z ponad 100 państw oraz tablice specjalne.
Menu Strony